Zniżka 25%
 • Obniżka
 • Pakiet

PAKIET: Hiszpański w tłumaczeniach, Poziom 1+2+3+4+5

Ten pakiet zawiera

Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 1 + CD w księgarni
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 1 + CD
29,90 zł
x 1
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 3 + CD w księgarni
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 3 + CD
29,90 zł
x 1
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4 w księgarni
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 4
29,90 zł
x 1
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 2 w.2015 w księgarni
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 2 w.2015
29,90 zł
x 1
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5 w księgarni
Hiszpański w tłumaczeniach. Gramatyka 5
29,90 zł
x 1
199,50 zł
149,60 zł

Produkt chwilowo niedostępny

 • bezpieczeństwo zakupów bezpieczeństwo zakupów
 • wysyłka już od 8,90zł wysyłka już od 8,90zł

HISZPAŃSKI W TŁUMACZENIACH, POZIOM 1

 

 Chcesz w krótkim czasie opanować podstawy języka hiszpańskiego i przełamać barierę mówienia? Swobodnie radzić sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem poprawności gramatycznej? Jeżeli tak, podręcznik ten jest doskonałym wyborem.

Książka do nauki języka hiszpańskiego "Hiszpański w tłumaczeniach, gramatyka 1" zawiera:

 

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności, 

 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego, 

 • płytę CD (mp3) z 4-godzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań.

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym. W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka hiszpańskiego staje się czystą przyjemnością!

 Spis treści:

1. Frases útiles, czyli Przydatne wyrażenia
2. El verbo ser, czyli Czasownik ‘być’
3. Adjetivos y demostrativos, czyli Przymiotniki i zaimki wskazujące
4. Presente de indicativo, verbos terminados en -ar, czyli Czas teraźniejszy, czasowniki regularne zakończone na -ar
5. Presente de indicativo, verbos terminados en -er, -ir, czyli Czas teraźniejszy, czasowniki regularne zakończone na -er, -ir
6. Números y formación del plural, czyli Liczby i tworzenie liczby mnogiej rzeczownika
7. Tener y querer, czyli Mieć i chcieć
8. El verbo estar, czyli Czasownik ‘być’ - ‘estar’
9. Preguntas, czyli Pytania
10. Adjetivos posesivos, czyli Zaimki dzierżawcze przymiotne
11. Los verbos irregulares: ir, poder, hacer, czyli Czasowniki nieregularne: iść, móc, robić
12. Hay, czyli Struktura ‘hay’ – jest, są
13. Expresiones de tiempo, czyli Wyrażenia związane z czasem
14. Verbos irregulares 1, czyli Czasowniki nieregularne, część 1
15. Verbos irregulares 2, czyli Czasowniki nieregularne, część 2
16. El verbo tener y tener que, czyli Czasowniki mieć i musieć
17. Uso de los pronombres, czyli Użycie zaimków
18. Uso de los pronombres y pronombres con preposiciones, czyli Użycie zaimków i zaimki osobowe używane z przyimkami
19. Los verbos: gustar, encantar, doler, parecer, czyli Czasowniki: lubić, uwielbiać, boleć i wydawać się
20. Verbos reflexivos, czyli Czasowniki zwrotne
21. Estructura estar + gerundio, czyli Czasownik estar + gerundio – czas teraźniejszy ciągły
22. Artículos: el, la, un, una, los, las, unos, unas, czyli Rodzajniki określone i nieokreślone
23. Nombres masculinos y femeninos, czyli Rzeczowniki rodzaju męskiego oraz żeńskiego
24. Estructura ir a + infinitivo (ir a hacer algo), czyli Określenie zamiaru w przyszłości
25. Uso de mucho, poco, un poco de, czyli Użycie dużo i mało
26. Frecuencia y otras expresiones de tiempo, czyli Określanie częstotliwości
27. Comparación, czyli Porównywanie
28. Preposiciones 1, czyli Przyimki, część 1
29. Preposiciones 2, czyli Przyimki, część 2
30. Imperativo 1, czyli Tryb rozkazujący, część 1
31. Imperativo 2, czyli Tryb rozkazujący, część 2
32. Adverbios, czyli Przysłówki
33. Conjunciones / Conectores, czyli Spójniki
34. Expresiones, czyli Wyrażenia
35. Repaso, czyli Powtórka

 

HISZPAŃSKI W TŁUMACZENIACH, POZIOM 2

 

 „Hiszpański w tłumaczeniach, gramatyka 2” to druga część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka hiszpańskiego. Dzięki niej przełamiesz barierę mówienia i w praktyczny sposób nauczysz się języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1.

 Książka zawiera:

 • setki zdań i wyrażeń przydatnych na co dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych, zgodnie ze stopniowaniem trudności (w tej części znajdują się m.in. ćwiczenia na czas przeszły i przyszły, porównanie czasowników ser i estar, użycie ‘hay’ w różnych czasach, tryb rozkazujący, zaimki i wiele innych)

 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego

 • płytę CD (mp3) z 6-godzinnym kursem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy, ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań.

 

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (A2-B1). W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka hiszpańskiego staje się czystą przyjemnością!

Umiejętne połączenie cech praktycznych rozmówek z zagadnieniami gramatycznymi czyni z serii „Hiszpański w tłumaczeniach, gramatyka” wyjątkowe narzędzie do nauki języka hiszpańskiego. Gramatyki uczymy się w sposób praktyczny, przy okazji przyswajania sobie podstawowych zwrotów, używanych w życiu codziennym.”

 Spis treści:

1. Los verbos ser y estar, czyli Czasownik być
2. Presente de Indicativo. Verbos regulares, czyli Czas teraźniejszy. Czasowniki regularne
3. Presente de Indicativo. Verbos irregulares, czyli Czas teraźniejszy. Czasowniki nieregularne
4. Posesivos, czyli Zaimki dzierżawcze1
5. Indefinidos (algo, nada, alguien, nadie), czyli Zaimki nieokreślone (coś, nic, ktoś, nikt)
6. Pretérito Perfecto. Verbos regulares, czyli Czas przeszły złożony. Czasowniki regularne
7. Pretérito Perfecto. Verbos irregulares y reflexivos, czyli Czas przeszły złożony. Czasowniki nieregularne i zwrotne
8. Uso de haber y estar. Estructura ‘hay que’, czyli Użycie haber i estar. Struktura ‘hay que’
9. Comparativos y superlativos, czyli Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika
10. Pretérito Indefinido. Verbos regulares, czyli Czas przeszły. Czasowniki regularne
11. Pretérito Indefinido. Verbos irregulares, czyli Czas przeszły. Czasowniki nieregularne
12. Verbos de afección, czyli Czasowniki wyrażające uczucia
13. Me gustaría/debería/podría , czyli Chciałbym/powinienem/mógłbym
14. Pronombres de objeto directo, czyli Zaimki dopełnieniowe bliższe
15. Pronombres de objeto indirecto, czyli Zaimki dopełnieniowe dalsze
16. Pronombres de objeto directo e indirecto, czyli Zaimki dopełnieniowe bliższe i dalsze
17. Futuro Imperfecto, czyli Czas przyszły
18. Oraciones condicionales, czyli Zdania warunkowe
19. Uso de tan, tanto, tanta, tantos, tantas…como, czyli Użycie tak…jak; tyle…co
20. Uso de bastante, suficiente y demasiado, czyli Użycie całkiem, wystarczająco, zbyt
21. Estructuras ‘acabar de; dejar de; volver a’, czyli Struktury z bezokolicznikiem
22. Estructuras ‘llevar+gerundio; seguir+gerundio’, czyli Struktury ‘robić coś już od...’,‘dalej coś robić’
23. Pretérito Imperfecto, czyli Czas przeszły
24. Estructura ‘estar+gerundio’ en el pasado, czyli Struktura ‘estar+gerundio’ w czasie przeszłym
25. Reflexivos, czyli Zaimki zwrotne
26. Impersonalidad. Uso de ‘se’, czyli Konstrukcja bezosobowa. Użycie ‘se’
27. Uso de todo/toda/todos/todas, czyli Użycie słów cały/wszystko/wszystkie
28. Uso de los verbos tener que y haber, czyli Użycie czasownika musieć i jest/są
29. Imperativo de la 3-ra persona del singular, czyli Tryb rozkazujący 3-osoby liczby pojedynczej
30. Imperativo del plural, czyli Tryb rozkazujący liczby mnogiej 
31. Preguntas, czyli Pytania
32. Oraciones exclamativas, czyli Zdania wykrzyknikowe
33. Preposiciones, czyli Przyimki
34. Expresiones, czyli Wyrażenia
35. Repaso, czyli Powtórka

 

HISZPAŃSKI W TŁUMACZENIACH, POZIOM 3

 

 W książce tej, jak i w całej serii pod tym samym tytułem, znajdziesz:


 • przydatne zdania i wyrażenia używane na co dzień, ułożone zgodnie ze stopniowaniem trudności (w tej części znajdują się tematy takie jak m.in. tryb 'subjuntivo', porównanie użycia 'indicativo' oraz 'subjuntivo', mowa zależna, przyimki, tryb rozkazujący i przypuszczający i wiele innych)

 • czytelne wskazówki w języku polskim, ułatwiające zrozumienie zasad gramatycznych języka hiszpańskiego

 • płytę CD (mp3) z ponad 7-godzinnym nagraniem audio, pomagającym w utrwaleniu przyswojonej wiedzy,ćwiczeniu wymowy i dobrego konstruowania zdań.

 

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (B1-B2). W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Dzięki temu nauka języka hiszpańskiego staje się czystą przyjemnością.

 Spis treści:

01 Użycie czasownika 'być'
02 Użycie czasów Pretérito Perfecto i Pretérito Indefinido
03 Użycie czasów przeszłych
04 Rodzaj rzeczownika 
05 Forma Subjuntivo. Użycie jej z czasownikiem 'mieć nadzieję'
06 Użycie Subjuntivo do wyrażania pragnień, potrzeb, rad, itd.
07 Użycie Subjuntivo. Mowa zależna.
08 Użycie Subjuntivo. Zdania celowe (po to żeby)
09 Użycie Subjuntivo. Zdania czasowe.
10 Użycie Subjuntivo. Wyrażanie wątpliwości/niepewności/przypuszczenia.
11 Tryb przypuszczający
12 Użycie 'lo'
13 Użycie 'tak/tyle że/co' i 'więcej niż'
14 Czas zaprzeszły
15 Użycie czasowników 'soler' i 'tardar'
16 Użycie zaimków
17 Użycie bezokolicznika i formy gerundio
18 Zaimki wskazujące i liczebniki porządkowe
19 Porównanie Indicativo/Subjuntivo. Czasowniki opisujące uczucia.
20 Porównanie Indicativo/Subjuntivo. Wyrażanie opinii część 1.
21 Porównanie Indicativo/Subjuntivo. Wyrażanie opinii część 2.
22 Inne użycia Subjuntivo
23 Czasownik 'poner'
24 Mowa zależna
25 Spójniki
26 Użycie przyimka 'a'
27 Użycie przyimka 'de'
28 Użycie 'de' i 'a' w wyrażeniach
29 Użycie przyimka 'con'
30 Użycie przyimka 'en'
31 Użycie 'por' i 'para'
32 Tryb rozkazujący w zdaniach twierdzących i przeczących
33 Tryb rozkazujący wraz z zaimkami
34 Wyrażenia
35 Powtórka

 

 

 

HISZPAŃSKI W TŁUMACZENIACH, POZIOM 4

 

 

 Jest to czwarta część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka hiszpańskiego.

To książka wymarzona dla samouków i wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie średnio zaawansowanym (B2). W prosty i jasny sposób przekazuje wiedzę na temat struktur gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Jest to doskonałe połączenie zasad gramatycznych i rozmówek, dzięki czemu nauczysz się posługiwać językiem naturalnie i poprawnie w zdaniach codziennego użytku.

Spis treści:

1. Los tiempos verbales del pasado. Verbos irregulares | Czasy przeszłe. Czasowniki nieregularne
2. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Deseos, necesidad | Tryb Subjuntivo w czasie przeszłym. pragnienia, potrzeby 
3. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Estilo indirecto | Tryb Subjuntivo w czasie przeszłym. Mowa zależna 
4. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. El segundo condicional | Tryb Subjuntivo w czasie przeszłym. Drugi okres warunkowy 
5. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Verbos de Afección | Tryb Subjuntivo w czasie przeszłym. czasowniki wyrażające uczucia 
6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Negación | Tryb Subjuntivo w czasie p rzeszłym. zdania przeczące 
7. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Opinión | Tryb Subjuntivo w czasie przeszłym. Wyrażanie opinii 
8. Uso de Subjuntivo. Indeterminación | Użycie Subjuntivo z zaimkami nieokreślonymi 
9. Subjuntivo. otros usos | Inne użycia trybu Subjuntivo 
10. Uso de Subjuntivo en frases subordinadas | Użycie trybu Subjuntivo w zdaniach podrzędnych 11. Pretérito Perfecto de Subjuntivo | Tryb Subjuntivo w czasie Pretérito Perfecto 
12. Uso de Subjuntivo. Comparación de tiempos | Użycie Subjuntivo. Porównanie czasów 
13. Oraciones temporales | Zdania czasowe
14. Oraciones condicionales y finales | Zdania warunkowe i celowe 
15. Uso del artículo definido como determinante | Użycie rodzajnika określonego w funkcji zaimka wskazującego 
16. Pronombres relativos | Zaimki względne 
17. Uso de los pronombres lo, la, los, las, le, les | Użycie zaimków 
18. Uso de lo | Użycie lo 
19. El género de los nombres | Rodzaj rzeczownika 
20. Uso de mismo | Użycie mismo 
21. Uso de otro, el otro, otros, cada | Użycie otro, el otro, otros, cada 
22. Futuro Perfecto | Czas przyszły dokonany 
23. Expresión de probabilidad | Wyrażanie prawdopodobieństwa 
24. Los verbos dar y echar | Czasowniki dar i echar 
25. Los verbos quedar y volver | Czasowniki quedar i volver 
26. Artículos | Rodzajniki
27. Los indefinidos, cualquier(a) | Zaimki nieokreślone 
28. Presente de Indicativo para expresar futuro, pasado y otros usos | Różne aspekty użycia czasu teraźniejszego 
29. Condicional compuesto | Tryb przypuszczający złożony 
30. Estructuras: debería/podría/tenía que haber + participio | Konstrukcje: powinienem był/mogłem coś zrobić 
31. El tercer condicional | Trzeci okres warunkowy 
32. Las preposiciones de y desde | Przyimki de i desde 
33. Expresiones y exclamaciones coloquiales | Zwroty i wyrażenia kolokwialne 
34. Expresiones | Wyrażenia 
35. Repaso | Powtórzenie

 

HISZPAŃSKI W TŁUMACZENIACH, POZIOM 5

Piąta część praktycznego kursu, który łączy w sobie ćwiczenie umiejętności mówienia
z zagadnieniami gramatycznymi. Zawiera klarowne objaśnienia oraz ponad 1200 zdań
i niezbędnych wyrażeń na poziomie C1 wraz z odpowiedziami.
zmotywujesz się do regularnej i skutecznej nauki dzięki jasnemu, nowatorskiemu
i logicznemu układowi stron;
przyswoisz teorię i słownictwo korzystając z setek zdań i wyrażeń przydatnych na co
dzień, ułożonych według zagadnień gramatycznych;
nauczysz się właściwego użycia języka poprzez praktyczne komentarze i wskazówki;
utrwalisz przyswojoną wiedzę, przećwiczysz wymowę i prawidłowe konstruowanie
zdań dzięki płycie CD z ponad 6-godzinnym kursem audio.
To książka wymarzona dla młodzieży i dorosłych, dla uczniów i samouków oraz dla
wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie
zaawansowanym (C1). Zawiera zagadnienia takie jak: Pretrito Pluscuamperfecto de
Subjuntivo, perfrasis verbales, użycia czasownika hacer, strona bierna, gerundio, infinitivo,
participio, por/para i wiele innych. Jest to idealny suplement regularnej nauki języka
hiszpańskiego oraz pomoc w przygotowaniu się do egzaminów. W prosty i jasny sposób
przekazuje wiedzę na temat konstrukcji gramatycznych i zachęca do ćwiczeń. Jest to też
doskonały materiał wspomagający naukę zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia.

Preston Publishing

Opis

Autor
Filak Magdalena
oprawa
miękka

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Komentarze

Napisz swoją opinię

PAKIET: Hiszpański w tłumaczeniach, Poziom 1+2+3+4+5

Napisz swoją opinię