Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Właścicielem księgarni internetowej www.ministerstwoksiazki.pl jest firma Maciej Żywicki Inwestycje, NIP: 7221476035,  REGON: 383125012, z siedzibą w Łodzi, przy Molla 5, 94-254 Łódź.


Sklep – księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.ministerstwoksiazki.pl;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep www.ministerstwoksiazki.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia w wybrany przez Klienta sposób dostawy.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.ministerstwoksiazki.pl oraz e-mailem na adres sklep@ministerstwoksiazki.pl.
2. W trakcie składania zamówienia Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych produktów
- wyboru sposobu płatności
- wyboru sposobu i adresu dostawy
3. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sklep.
4. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po jego potwierdzeniu. Zamówienie zyskuje status potwierdzonego, gdy:
- zostanie autoryzowana zapłata kartą bądź e-przelewem
- zostanie potwierdzone dokonanie przelewu bankowego
- zostanie wybrana przez Klienta opcja sposobu płatności „opłata za pobraniem”
5. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 1-3 dni roboczych po uzyskaniu przez zamówienie statusu potwierdzonego. 

5.a.W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Księgarnia poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


II. Ceny produktów
1. Wszystkie ceny podane na stronie ministerstwoksiazki.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek.
2. Ceny zamieszczone przy produktach nie zawierają kosztów dostawy.
3. Ceną wiążącą i ostateczną, jest cena produktu podana na stronie www.ministerstwoksiazki.pl w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Książki z działu "Promocje" i "Wyprzedaż" nie podlegają dalszym rabatom.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
6. Koszt dostawy doliczany jest na fakturze lub paragonie, proporcjonalnie do cen zakupionych produktów.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

III. Modyfikacja zamówienia
1. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu pod numerem 882086190 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ministerstwoksiazki.pl.
2. Zmiany w adresie dostawy czy danych na fakturze Klient może dokonać do momentu nadania przesyłki.
3. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia, jeśli zapłata za towar została dokonana w formie przedpłaty, to zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 7 dni od dnia rezygnacji, na rachunek  Klienta, z którego płatność została dokonana.

IV. Formy płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności:
- płatność gotówką - przy odbiorze przesyłki, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej
- płatność kartą płatniczą, przelew elektroniczny (Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
- przelew bankowy na konto w Banku ING:  16 1050 1894 1000 0097 1423 8970

V. Warunki dostawy
1. Sposoby dostawy, czas dostawy, a także wysokość opłaty za dostarczenie przesyłki są zawarte w zakładce Przesyłka i Płatności.
1. W przypadku, gdy zamówienie nie osiągnie wartości zwalniającej z kosztów dostawy (199zł), z powodu braku części zamówionych produktów, Klient nie poniesie dodatkowej opłaty za dostawę.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy, spowodowane nieterminowym dostarczeniem przesyłki przez firmę kurierską bądź Pocztę Polską.

VI. Warunki reklamacji

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na dostarczony produkt, w przypadku gdy produkt ten posiada wady techniczne bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy (należy spisać protokół w momencie dostawy). Klient może reklamować również przesyłkę, która jest niezgodna ze złożonym przez niego zamówieniem.

2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ministerstwoksiazki.pl, w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, opisując jej przyczynę.

3. Reklamowane produkty należy odesłać na podany niżej adres:

     Ministerstwo Książki

     ul. Srebrna 41

     91-334 Łódź

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkty uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku brak możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep gwarantuje zwrot równowartości zakupionego towaru, najpóźniej w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.VII. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W tym celu należy odesłać na własny koszt zakupiony towar przesyłką rejestrowaną wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodem zakupu (paragon, faktura), w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki na podany niżej adres:

     Ministerstwo Książki
     ul. Srebrna 41
     91-334 Łódź

2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zwracane produkty nie były używane, nie są uszkodzone i są odesłane w opakowaniu odpowiednio je zabezpieczającym.


3. MinisterstwoKsiazki.pl dokona zwrotu zapłaconej kwoty za odesłane produkty (pełna kwota zamówienia, czyli koszt towaru+wysyłki do Klienta), nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot nastąpi na rachunek Klienta podany w oświadczeniu.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Sklep gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów promocyjnych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" Dz.U.z 2002 r Nr 101, poz. 926, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz ich usunięcia. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
3. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www. ministerstwoksiazki.pl. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www. ministerstwoksiazki.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

IX. Postanowienia końcowe
1. Obecność towarów na stronach www.ministerstwoksiazki.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść oferty sprzedaży książek i płyt dokładnie odpowiadała rzeczywistości.
4. W sprawach nieokreślonych powyższym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Spory będą rozstrzygane według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.