Umowy o roboty budowlane i usługi związane...

  • Autor: Arkadiusz Jówko, Leopold Kruszka, Lidia Więcław-B
  • ISBN: 9788382235326
  • EAN: 9788382235326
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Wydanie: Rok wydania: 2021, oprawa: broszurowa
  • Strony: Strony: 448, Format: 240x170 mm

Stan prawny: 1 lutego 2021 r.

Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów na usługi związane z realizacją

159,00 zł

  • wysyłka w 24-48h wysyłka w 24-48h

Stan prawny: 1 lutego 2021 r.

Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów na usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w tym:
- elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane,
- odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło,
- określenia zakresu rzeczowego świadczenia wykonawcy robót budowlanych,
- zakresu powinności badania przez wykonawcę projektu otrzymanego od inwestora,
- kontroli jakości i ilości robót budowlanych i wyrobów,
- klasyfikacji wad wykonanych robót budowlanych,
- odbiorów robót budowlanych wadliwie wykonanych,
- modelów wynagrodzenia,
- kar umownych,
- odstąpienia od umowy.
W opracowaniu wskazano również:
wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień popełnianych przez uczestników procesu budowlanego, w tym inwestorów wydatkujących środki publiczne;
zalecenia dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, których stosowanie może zminimalizować ryzyko: wystąpienia sporów, konieczności reorganizacji procesu budowlanego oraz zwiększenia kosztów realizacji przedsięwzięcia budowlanego;
katalog rzeczowy tez orzeczniczych sądów i Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinii Ministerstwa Rozwoju, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Zamówień Publicznych.
Książka zawiera wzory dokumentów, w tym: protokołu odbioru robót budowlanych, protokołu z narady technicznej, obiegowej karty wyrobów.
W opracowaniu uwzględnione zostały regulacje nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, ostatnie zmiany w ustawie - Prawo budowlane oraz w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także ustaw szczególnych związanych z zapobieganiem skutkom pandemii Covid-19 w części odnoszącej się do umów o roboty budowlane zawartych w reżimie zamówień publicznych.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla uczestników procesu budowlanego (inwestorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy/robót), wykonawców robót budowlanych, pracowników administracji rządowej i samorządowej realizujących budowlane zadania inwestycyjne, jednostek kontrolujących, podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym i świadczących pomoc prawną w obszarze budownictwa, a także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów wydziałów prawa, budownictwa, architektury i urbanistyki, a także inżynierii środowiska.

Wolters Kluwer
9788382235326
Nowy produkt

Opis

Autor
Arkadiusz Jówko, Leopold Kruszka, Lidia Więcław-B